top of page

Մեր ծառայությունները

CRM համակարգի ներդրում

Հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման և վաճառքների զարգացման համար ժամանակակից կազմակերպությունները կիրառում են ավտոմատացված թվային համակարեր։ Առաջարկում ենք այնպիսի CRM համակարգեր, ինչպիսին աշխարհում լավագույնը համարվող SALESFORCE CRM է

ERP համակարգի ներդրում

Ժամանակակից կազմակերպությունների իրենց բոլոր նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման համար կիրառում են թվային, ավտոմատացված համակարգեր։ Իրականացնում ենք ERP համակարգերի ներդրում

KPI համակարգ

Իրականացնում ենք Կազմակերպության աշխատակիցների և ստորաբաժանումների արդյունավետ աշխատանքի գնահատման և մոտիվացման համար KPI համակարգի մշակում, ներդրում, արդյունքների ավտոմատացված հաշվառում։

BPM համակարգ

Կազմակերպության գործունեությունը բաղկացած է բազմաթիվ գործընթացներից, որոնց արդյունավետ մշակումը, ստանդարտացումը և ավտոմատացումը էականորեն ազդում է կազմակերպության արդյունավետության վրա։ Իրականացնում ենք BPM համակարգի մշակում

HR համակարգ

Մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը այլևս հնարավոր չէ իրականացնել առանց ժամանակակից տեղնոլոգիական լուծումների կիրառման։ Իրականացնում HR ամբողջական համակարգի ախտորոշում, արդյունավետ համակարգի նախագծում և ժամանակակից ավտոմատացված համակարգի ներդրում

Management systems

Իրականացնում ենք կազմակերպության կառավարման համակարգի ախտորոշում, ավտոմատացման գնահատում, արդյունավետության բարձրացման ուղղիների սահմանում։ Ձեր կազմակերպության ավտոմատացման մակարդակի չ խորությամբ գնահատման համար անցեք հետևյալ հղումով

Խելացի տեխնոլոգիաներ  խելացի բիզնեսի համար

NORKSYS business innovations systems

bottom of page