top of page
Working Together on Project

Աշխատանք Norksys -ում

ՏՏ լուծումների վաճառքի մասնագետ

Աշխատանքի նկարագիր

Ձևավորելով և զարգացնելով հարաբերություններ նոր և առկա հաճախորդների հետ` իրականացնում է ՏՏ լուծումների վաճառք և ապահովում պլանային վաճառքի ցուցանիշները։ Այդ նպատակով այցելուում է պոտենցիալ և առկա հաճախորդներին, ներկայացնում է ավտոմատացման լուծումները և նոր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ առկա տենդենցները։

ՏՏ լուծումների վաճառքի մասնագետի աշխատանքն իրականացվում է 3 հիմնական ուղղություններով․

 • նախավաճառք – մանրամասն տեղեկատվություն է տրամադրում լուծումների տեխնիկական բնութագրերի մասին, և թե ինչպես կարող են այդ լուծումները ապահովել հաճախորդի աշխատանքային կարիքները․

 • վաճառք․ բանակցում է հնարավոր առևտրային համաձայնագրի շուրջ

 • հետվաճառք (կամ վաճառքից հետո)․ իրականացնում է ծրագրային ապահովման աջակցություն:

Պարտականություններ

 • կապ հաստատել հաճախորդների հետ հանդիպումների, հեռախոսակապի, սոց ցանցերի կամ այլ միջոցներով

 • պարզել և հասկանալ հաճախորդների  հատուկ բիզնես կարիքները և կիրառել կազմակերպության լուծումների վերաբերյալ գիտելիքները՝ դրանք բավարարելու համար

 • ապահովել որակյալ ծառայություն` հաճախորդների համակարգերի և բիզնես գործընթացների մանրամասն ուսումնասիրության միջոցով

 • նոր հաճախորդներ ներգրավելու և հանդիպումներ կազմակերպելու համար, հեռախոսային զանգերի միջոցով  հետաքրքրություն առաջացնել ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ

 • նոր կապերի հաստատման միջոցով զարգացնել հաճախորդների ցանցը

 • պատրաստել և մատուցել ծրագրային ապահովման շնորհանդեսներ և ցուցադրումներ հաճախորդներին

 • խթանել վաճառքը և զարգացնել լուծումների պորտֆելը` ձևավորելով տեղեկատվական նյութեր և մասնակցելով ոլորտին առնչվող միջոցառումներին

 • մշտապես տեղեկացված լինել և ձեռք բերել անհրաժեշտ գիտելիքներ ոլորտի զարգացման ուղղությունների և միտումների վերաբերյալ

 • մշակել արդյունավետ վաճառքի պլաններ՝ օգտագործելով վաճառքի մեթոդաբանությունը

 • ինչպես վաճառքից առաջ, այնպես էլ հետո հաճախորդներին տրամադրել տեխնիկական խորհրդատվություն առաջարկվող լուծումների և օգտագործման ուղղությունների վերաբերյալ

 • խորհրդատվություն իրականացնել  ծրագրային ապահովման առանձնահատկությունների և կազմակերպության կառավարման տարբեր ոլորտներում դրանց կիրառման վերաբերյալ, (հաշվապահություն, արտադրություն կամ այլ մասնագիտացված ոլորտներ)

 • հասնել վաճառքի սահմանված թիրախներին և նպաստել կազմակերպության նպատակների իրականացմանը

 • նպաստել հաճախորդների ծրագրային խնդիրների լուծմանը ՝ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով մասնագետ գործընկերներին

 • պատրաստել գնումների մրցութներին մասնակցության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ապահովել պատշաճ  մասնակցությունը և վերլուծել արդյունքները

 • կառավարել աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը՝ ամենօրյա և շաբաթական նպատակները կազմակերպելու և առաջնահերթությունները սահմանելու համար

 • ներդրում ունենալ թիմի առաջընթացին՝ տրամադրելով շուկայի, հաճախորդների և առկա ուղղությունների  վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Անհրաժեշտ որակները

Բարձրագույն կրթություն հետևյալ ոլորտներից մեկում․

 • բիզնես տեղեկատվական համակարգեր կամ տեխնոլոգիաներ

 • բիզնեսի կառավարում

 • համակարգչային գիտություն, ծրագրային ճարտարագիտություն կամ համակարգչային տեխնիկա

 • էլեկտրոնիկա

 • Մաթեմատիկա

 • ֆիզիկա

 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետում

Հմտություններ

 • Տեխնիկական ըմբռնման լավ մակարդակ, նոր տեխնոլոգիաների և դրա առևտրային օգտագործման նկատմամբ հետաքրքրություն ․տեխնիկական հմտությունների առկայությունը կհամարվի առավելություն

 • ինքնամոտիվացիա և արդյունքների վրա հիմնված վերաբերմունք

 •  

 • ճկունություն, դիմակայունություն և  ծանրաբեռնվածության պայմաններում արդյունավետ աշխատելու կարողություն

 • վստահություն և հեռախոսային  գործնական խոսակցություն  վարելու հմտություն

 • ժամանակի կառավարման հմտություն և առաջնահերթությունները ճիշտ սահմանելու  կարողություն

 • աշխատանքում մանրամասնություններին  ուշադրություն դարձնելու ունակություն

 • արտահայտիչ, համոզիչ և ազդեցիկ բանավոր հաղորդակցման հմտություններ

 • ուժեղ թիմային ոգի

 • բիզնեսի ըմբռնում

bottom of page