top of page

Ավտոմատացման գնահատում Norksys ի կողմից


Այն ընկերություններում, որտեղ կառավարման ավտոմատացման մակարդակը կազմում է 40 % և ավելի ստանում են՝ 25% ավելի շատ շահույթ, 30%-ով ավելի արագ են արձագանքում շուկայական փոփոխություններին, իսկ աշխատակիցները 65%-ով ավելի արդյունավետ են աշխատում։


Ո՞րքան է Ձեր բիզնեսի կառավարման ավտոմատացման մակարդակը, NORKSYS ընկերություն կօգնի Ձեզ


Անցեք կառավարման ավտոմատացման գնահատման անվճար մեր հարցումը՝ բացահայտեք Ձեր բիզնես գործընթացների արդյունավետությունը

https://www.norksys.com/evaluation

2 views
bottom of page