top of page

Ողջույն Մենք 𝗡𝗼𝗿𝗸𝗦𝗬𝗦 ընկերությունն ենք

Updated: Dec 25, 2022

Մենք 𝗡𝗼𝗿𝗸𝗦𝗬𝗦 ընկերությունն ենք և զբաղվում ենք բիզնես գործընթացների արդյունավետության բարձրացմամբ՝ շնորհիվ ինովացիոն բիզնես համակարգերի ներդրմամբ

𝗡𝗼𝗿𝗸𝗦𝗬𝗦-ն առաջարկում է ժամանակակից «խելացի» գործիքներ, որոնց օգնությամբ դուք կարող եք թվայնացնել, վերլուծել, ավտոմատացնել ցանկացած բիզնես գործընթաց և նվազագույնի հասցնել շեղոււմներն ու անորոշության մակարդակը

Ի՞նչ ծառայություններ է առաջարկում 𝗡𝗼𝗿𝗸𝗦𝗬𝗦 ընկերությունը

𝗖𝗥𝗠 համակարգի ներդրում

Հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման և վաճառքների զարգացման համար ժամանակակից կազմակերպությունները կիրառում են ավտոմատացված թվային համակարեր։ Առաջարկում ենք այնպիսի 𝗖𝗥𝗠 համակարգեր, ինչպիսին աշխարհում լավագույնը համարվող 𝗦𝗔𝗟𝗘𝗦𝗙𝗢𝗥𝗖𝗘 𝗖𝗥𝗠 է

𝗘𝗥𝗣 համակարգի ներդրում

Ժամանակակից կազմակերպությունների իրենց բոլոր նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման համար կիրառում են թվային, ավտոմատացված համակարգեր։ Իրականացնում ենք 𝗘𝗥𝗣 համակարգերի ներդրում

𝗞𝗣𝗜 համակարգ

Իրականացնում ենք Կազմակերպության աշխատակիցների և ստորաբաժանումների արդյունավետ աշխատանքի գնահատման և մոտիվացման համար 𝗞𝗣𝗜 համակարգի մշակում, ներդրում, արդյունքների ավտոմատացված հաշվառում։

𝗕𝗣𝗠 համակարգ

Կազմակերպության գործունեությունը բաղկացած է բազմաթիվ գործընթացներից, որոնց արդյունավետ մշակումը, ստանդարտացումը և ավտոմատացումը էականորեն ազդում է կազմակերպության արդյունավետության վրա։ Իրականացնում ենք 𝗕𝗣𝗠 համակարգի մշակում

𝗣𝗠 իրականացում

𝗣𝗠 նախագծերի կառավարումը էապես տարբերվում է կազմակերպության օպերացիոն գործունեությունից։ Իրականացնում են կազմակերպության տարբեր նշանակության Նախագծերի կառավարում և ներդրում կազմակերպությունում

𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀

Իրականացնում ենք կազմակերպության կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման խորհրդատվություն։

ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ Է` միավորել կառավարման լուծումները և նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն՝ ապագային միտված Ձեր բիզնեսի ճարտարապետության կերտման համար։


16 views
bottom of page