Սարքերի սպասարկում

Մեր սպասարկման լուծումն աջակցում է արտադրական սարքավորումների կամ գրասենյակային սարքերի սպասարկման ողջ ցիկլը

Սարքերի սպասարկման հայտեր


Այս լուծումը ապահովում է արտադրության գործընթացում ընդգրկված սարքավորումների ընդհանուր, նախապատրաստական և ըստ պահանջի սպասարկման գործընթացի անխափան կառավարում: Բացի այդ, այն ծառայում է որպես արդյունավետ գործիք գրասենյակային սարքերի հետ կապված սպասարկման խնդիրները վերահսկելու համար: 

Սարքերի սպասարկման գործիքներ


Այս վահանակից դուք կարող եք արագ ուղարկել սպասարկման ծառայության հարցումում և  հետևել կոնկրետ սարքավորումների կամ սպասարկման ամենօրյա պլանների կատարմանը

Տվյալային վահանակներ և վիճակագրություն


Օպտիմալացրեք ձեր սարքերի օգտագործման կանխարգելիչ կանոնները և նվազագույնի հասցրեք սարքավորումների խափանումները՝ օգտագործելով ավտոմատ հաշվարկված վիճակագրությունը նախկին սպասարկումների վերաբերյալ: Հետևեք սպասարկողների կատարողականին և  հեշտությամբ ստեղծեք անհատականացված KPI-ներ նրանց համար: