Նախագծերի կառավարում

 Վերահսկեք ձեր նախագծերը մեր հզոր նախագծերի կառավարման ծրագրաշարի միջոցով: Հեշտությամբ կառավարեք առաջադրանքները և ներգրավեք շահագրգիռ կողմերին, բացահայտեք ձեր թիմի արտադրողականության ներուժը և այլն.

Kanban-ի ուժը


 Kanban ձևով դիտելու հնարավորությամբ դուք կարող եք արդյունավետորեն դասավորել նախագծի շրջանակում առաջադրանքները՝ ըստ դրանց համապատասխան փուլերի:

Պլանավորում և ժամանակացույց:


 Գանտի գրաֆիկի տեսքով ներկայացված առաջադրանքները հնարավորություն կտան հասկանալ նախագծի աշխատանքների  փոխկապվածությունը, դրանք տեղափոխելով ժամանակագրական առումով կփոփոխեք առաջադրանքները։

Մանրամասների նկատմամբ ուշադրությունը էական է 


Ցուցակի դիտման ռեժիմում դուք հնարավորություն ունեք տեսնել առաջադրանքների մանրամասներ, որը հնարավորություն կտա կատարել մի քանի առաջադրանք մեկ գործողությամբ: 

Ժամանակը փող է


Հետևեք ձեր աշխատանքային ժամերին և ստեղծեք պրոֆեսիոնալ հաշիվ-ապրանքագրեր՝ հիմնվելով յուրաքանչյուր առաջադրանքի վրա ծախսած ժամանակի վրա: Դուք կարող եք նաև սահմանել նախագծային նշաձողեր՝ ավելի մեծ նախագծերի ծախսերը հավասարաչափ բաշխելու համար.

Հավելյալ հնարավորություններ

Պլանավորումը իտնեգրված է


Ստացեք հստակ պատկերացում ձեր աշխատանքային ռեսուրսների պլանավորման մասին.

Հիմնական կետեր


Հետևեք առաջընթացի հիմնական կետերին, որոնց պետք է հասնել հաջողության հասնելու համար.

Փաստաթղթերի կառավարում


Յուրաքանչյուր նախագծի համար նախատեսված փաստաթղթերի աշխատանքային տարածք.

Հանձանարարականների կառավարում


Ստեղծեք ենթաառաջադրանքներ, կրկնվող առաջադրանքներ և կախվածություններ: 

Հետևեք ծախսերին և եկամուտներին


Ինտեգրված է բյուջեների, ժամանակացույցերի, գնումների և վաճառքների հետ: 

ՀաշվետվողականությունՕգտագործեք ցուցանիշների գնահատման համար նախապես սահմանված վահանակներ կամ ստեղծեք ձեր սեփական հաշվետվությունները և ցուադրման գրաֆիկները