Որակի կառավարում

Որակի մոդուլը բարձր արդյունավետությամբ լուծում է թերությունների, որակի հետ կապված խնդ հիմքում ընկած պատճառները բացահայտելու և դրանց շտկումը կառավարելու խնդիրը:

Որակի չափիչներ  

 

Որակի կառավարման գործիքը էական նշանակություն ունի արտադրության, պահեստային  և կառավարման բազմաթիվ գործընթացներում։ Որակի կառավարման մեր լուծումը հնարավորություն է տալիս սահմանել չափորոշիչներ, տեղ և ժամանակ, որի առկայության դեպքում պետք է գնահատվի և վերահսկվի որակը: 

Որակի արդյունավետ ստուգումներ՝ առանց արտադրության ընդհատումների


Ապահովեք որակի ստանդարտները՝ իրականացնելով արտադրության և գույքագրման պատվերների որակի կանոնավոր գնահատումներ: 

Բացահայտեք թերությունները նախքան դրանք կվերածվեն շտկման թանկարժեք ծախսերի


Ապրանքի թերությունները վերացնելու, հիմնական պատճառները բացահայտելու և ուղղիչ և կանխարգելիչ գործողություններ առաջարկելու համար մշեկեք արդյունավետ ծանուցումներ:

Որակի կառավարման հաշվետվություններ 


 Ստացեք արժեքավոր պատկերացումներ որակի ստուգումների, ահազանգերի հաճախականության և բնույթի վերաբերյալ՝ մուտք գործելով մանրամասն վիճակագրություն: Սա ձեզ հնարավորություն կտա ավելի լավ հասկանալ ստուգումների ժամանակացույցը և թերությունների ամենատարածված տեսակները։ 

Հավելյալ հնարավորություններ

Որակի ահազանգման առաջնահերթություն


Նշանակեք որակի ազդանշաններին առաջնահերթություն մեկից երեք աստղերի միջոցով՝ ապահովելու համար, որ ամենահրատապ խնդիրները առաջին հերթին լուծվեն.

հատիկավոր ստուգումներ


Սահմանեք որակի ստուգումներ ամբողջ արտադրական պատվերի կամ որոշակի աշխատանքային պատվերի համար։ 

Kanban տեսք


Կառավարեք որակի ծանուցումները՝ դրանք տեղափոխելով կատարման հարմարեցված փուլերով: 

Պատվերի ինտեգրում


Կատարեք որակի ստուգումներ անմիջապես արտադրության պատվերի կամ գույքի ընդունման փաստաթղթերից՝ առանց Որակի հավելվածը բացելու։