Հաշվետվություններ և վահանակներ

Կազմակերպության որոշում կայացնողների համար առավել կկարևորվի տվյալների ուսումնասիրման և ցուցադրման այս համակարգը.

Տվյալների ցուցադրման վահանակներ


Վահանակի մոդուլը ձեզ հնարավորություն է տալիս իրական ժամանակում հետևել ձեր բոլոր ցուցանիշներին՝ հնարավորություն տալով ստեղծել անհատականացված հաշվետվություններ և գրաֆիկներ:

Աղյուսակներ


Օգտագործեք համակարգի բոլոր մոդուլների համապարփակ տվյալները՝ իրական ժամանակում հաշվետվություններ և վահանակներ ստեղծելու համար՝ հնարավորություն ունենալով կայացնել արդյունավետ որոշումներ՝ հիմնված արդի և լավ ուսումնասիրված տեղեկատվության վրա:

Օգտագործելով լայնորեն օգտագործվող աղյուսակային գործիքները, որոնց դուք արդեն ծանոթ եք Excell աշյուսակներից, կարող եք առանց ջանքերի ստեղծել ձեր ցանկացած հաշվետվությունները և գրաֆիկները:

Հենանիշներ


Այս մոդուլը ունի է նախապես մշակված գրաֆիկներ, որոնք վերլուծում են ֆինանսական ցուցանիշները, համեմատում դրանք ամենաբարձր կատարողական ցուցանիշների (հենանիշների) հետ և հնարավորություն են տալիս պատկերացում կազմել հնարավոր խնդիրների վերաբերյալ:

Հավելյալ հնարավորություններ

համատեղ աշխատանք


Կիսվեք և աշխատեք միաժամանակ։ 

Բանաձևեր


Կիրառեք բանաձևեր ավտոմատ հաշվարկելու համար ցուցանիշները 

Գրաֆիկներ


Տվյալները ավելի պատկերավոր ներկայացրեք գրաֆիկների տեսքով

Խելացի զտիչներ


տվյալները դասակարգեք և փնտրեք խելացի զտիչների միջոցով