Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Աշխատակիցների մոդուլը պարզապես անձնակազմի գրացուցակ չէ: Այն ծառայում է որպես կենտրոնական հանգույց՝ HR գործառույթների համապարփակ շրջանակի համար:

Ձեր բոլոր աշխատակիցները մեկ տեղում


Ստեղծեք ստորաբաժանումներ և կազմակերպական կառուցվածքը։ Աշխատակիցների առանձին էջերում մուտքագրեք բոլոր աշխատանքային անձնական և հմտությունների մասինտ տեղեկատվությունը, կցեք աշխատակիցներին համապատասխան ստորաբաժանումներին և նշանակեք ղեկավարներ մեկ համակարգի մեջ։ 

Կազմակերպական կառուցվածք


Մեկ հպումով դուք հեշտությամբ կարող եք դիտել մանրամասն կազմակերպական կառուցվածքը և առանց ջանքերի փոփոխություններ կատարել՝ տեղափոխելով աշխատակիցներին բաժինների միջև: 

Կառավարեք աշխատակիցների իրավասությունները


   Բացի աշխատակիցների հմտություններին և գիտելիքներին հետևելուց, համակարգը նաև հնարավորություն է տալիս սահմանել նպատակներ և վերապատրաստման պլան՝ նրանց կարողությունները բարձրացնելու նպատակով: 

Կառավարեք աշխատակիցների արձակուրդի ժամանակը

Համակարգի շրջանակներում դուք հնարավորություն ունեք կարգավորելու տարբեր տեսակի հանգստի և արձակուրդների ժամկետները և պայմանները աշխատակիցների համար: Աշխատակիցները ոչ միայն կկարողանան դիտել իրենց համար  սահմանվաև կամ հաստատված բացակայությունները իրենց անձնական էջում։: 

Հավելյալ հնարավորություններ

Կատարողականի գնահատումներ


Պլանավորեք աշխատակիցների գնահատումները և չափեք հմտությունների զարգացումը.

Կազմակերպական կառուցվածք


Տեսակավորեք թիմերը յուրաքանչյուր աշխատողի պրոֆիլում հեշտ դիտվող հիերարխիայի մեջ.

Recruitment management  Ստեղծեք աշխատատեղեր և կառավարեք թեկնածուների դիմումները.

Նոր աշխատակցի ադապտացիոն պլան


Սահմանեք նոր ընդունված աշխատողների համար գործողությունների պլան.

Attendance monitoring


Հետևեք և վերլուծեք աշխատակիցների հաճախելիությունը.