Պահեստի կառավարում

Նվազեցրեք պաշարների պակասուրդը, արագացրեք գործառնությունները, օպտիմալացրեք տրանսպորտային ուղիները և հասեք իրական ժամանակի խնայողության պահեստի կառավարման լուծումով:

Պաշարների կառավարում 


 կիրառելով համալրման արդյունավետ ռազմավարություններ,  ինչպիսիք են min-max կանոնները, MTO կամ հիմնական արտադրության ժամանակացույցը, համոզվեք,  որ ձեր պաշարները երբեք չեն սպառվում: Թույլ տվեք համակարգին ավտոմատ կերպով ստեղծել կամ գործարկել գնումների պատվերներ ձեզ համար: Բացի այդ, պարզեցրեք վաճառողի հաղորդակցությունը՝ ավտոմատացնելով հետագա գործողությունները, ներառյալ գնման պատվերի և ստացման ժամանակացույցի հաստատումը մի քանի օր առաջ։

.

Համալրում

.


Որակի կառավարում

.

Պահեստավորում

Ապրանքների ընդունում 

Հեշտացրեք ապրանքների անդորրագրերի ստացման, ստուգման և պահպանման գործընթացը: Ընդլայնեք հսկողությունը մուտքային և ելքային բեռնափոխադրումների նկատմամբ: Օպտիմալացրեք ձեր պահեստից դուրս գալու  կանոնները, ինչպիսիք են դանդաղ արագ շրջանառվող ապրանքների դասակարգումը, ABC վերլուծության անցկացումը ևայլն: Այս ավտոմատ կիրառվող մեթոդները կօգնեն նվազագույնի հասցնել ներքին տեղափոխությունների քանակը, դրանց  ընդհանուր հեռավորությունները և կկրճատեն ծախսերը:

Օպերացիաներ


Հեշտացրեք պահեստի աշխատանքային բոլոր գործընթացների կառավարումը, որը այժմ կարող եք իրականացնել ցանկացած, նույնիսկ Ձեր բջջային սարքով: 


Օպտիմալացրեք Ձեր պահեստը


Օպտիմալացրեք պահեստի գործընթացներն արդյունավետկառավարման և գույքագրման համակարգերի միջոցով։ Այն ներառում է այնպիսի գործառույթներ, ինչպիսիք են սերիական համարների հետագծումը, լոտի կառավարումը, փաթեթավորման տարբերակները, ամրագրման ռազմավարությունները, ցիկլերի հաշվարկը, հիմնական կատարողականի ցուցիչները (KPI) և այլն:

Հավելյալ հնարավորություններ

Արագ ԲԱՌ կոդ սկաներ

Հստակորեն տեսեք բոլոր ծախսերը, հաշվետվությունները և կարգավիճակները վահանակի միջոցով: 

Նվազեցրեք հեռավորությունները խելացի երթուղիներով

Օպտիմիզացված գնումներ. քարտեզագրեք ձեր բարդ երթուղիները և ավտոմատ պլանավորեք տեղաշարժերը:

Ամբողջական վերահսկողություն մատակարարման շղթայի գործառնությունների նկատմամբ։

Հստակ ամրագրման մեխանիզմ

Նվազագույն մուտքագրումներով ծախսերի հաշվառման հնարավորություն 

Պաշարների գնահատում

Համակարգը ըստ ձեր նախընտրության հաշվառում է պահեստի պաշարների ինքնարժեքը հետևյալ մեթոդներով՝ FIFO, միջին գին, LIFO, ստանդարտ գին.

Հստակ հետագծելիություն

Իրական ժամանակում հաշվետվություններ պաշարների, գույքագրման տեղաշարժերի և արտադրության վերաբերյալ: